Blue Flower

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โรงเรียนอุดมพัฒนาร่วมกับชุมชนอุดมพัฒนา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ อาทิเช่น การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กีฬาฟุตบอลหญิงและฟุตบอล เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน >>ภาพกิจกรรม<<